Konsultti on monella alalla toiminnassa oleva nimike. Tällä yleisnimikkeellä tarkoitetaan sellaista ihmistä, joka on erikoistunut neuvomaan ja kehittämään liikeyrityksiä niiden teknisissä tai taloudellisissa haasteissa. Tämä ala kattaakin kaikenlaisen toiminnan niin louhintakonsultoinnista aina sisustukseen tai liikkeenjohdon neuvontaan saakka. Konsultin rooli vaihteleekin suuresti ja konsultteja toimii monin erinäisin taustoin ja monella eri koulutustaustalla varustettuna.

Konsultilla on yleensä hyvinkin merkittävä vastuu, sillä he toimivat usein yrityksissä päätösten vahvistajina tai ehdottajina. Mikäli konsultti osaa asiansa, on hänen helppo luoda lisäarvoa yritykselle tuomalla peliin oman asiantuntemuksensa. Mikäli taas konsultti on epäpätevä, voi yritykselle, työntekijöille tai jopa sidosryhmille syntyä suurtakin vahinkoa.

Konsultointi erityisesti liikkeenjohdon osalta on kasvanut valtavasti. Tähän syynä ovat esimerkiksi tietotekniikan vauhdikas kehitys sekä erilaisten sääntelyiden purkautuminen lukuisilla toimialoilla. Tämä on vaikuttanut siihen, että yritykset ovat kykeneviä muuttamaan toimintaympäristöään nykyään hyvinkin nopeasti.

Liikkeenjohdon konsultointi Suomessa

Suomessa erilaisia konsultointipalveluita liikkeenjohdolle tarjoavat useat suuret konsulttiyritykset, jotka monet ovat monikansallisia ja tarjoavat monipuolisesti palveluita tietoteknisestä osaamisesta taloushallintoon ja strategiseen konsultointiin. Joiltakin suurimmilta konsulttiyrityksiltä voi saada myös yhdistettyä insinöörikonsultointia ja liikkeenjohdon konsultointia, jolloin lopputulos on luonnollisesti huomattavasti kokonaisvaltaisempi. Pienemmät yritykset puolestaan ovat yleensä tiukasti erikoistuneita yhteen aiheeseen, kuten rekrytointiin tai vaikkapa myyjien valmentamiseen. Tällöin heillä on yleensä hyvin tarkka tieto-taito kyseisestä alasta ja ovat sen alan todellisia eksperttejä.

Vaikka Suomessa ei vielä ole aivan jokapäiväistä palkata konsulttia liikkeenjohdon avuksi, on se ilahduttavissa määrin kuitenkin kasvussa.

Liikkeenjohdon konsultoinnin historia

Liikkeenjohdon konsultointi periytyy yleisen katsannon mukaan taylorismista 1800-1900-lukujen vaihteesta, eli työntutkimuksen tekniikoista sekä tieteellisen liikkeenjohdon tutkimuksesta. Toisaalta taas voidaan katsoa konsultoinnin olevan hyvinkin ikivanha tietotaito, käyttiväthän jo muinaisen Rooman senaattorit apunaan erilaisia neuvonantajia.

Omaksi toimialaksi tämä konsultointi alkoi kuitenkin varsinaisesti erottua vasta 1930-luvulla Yhdysvalloissa, jossa kilpailulainsäädäntö säädettiin kieltämään ja rajoittamaan esimerkiksi kartellien ja trustien toimintaa, ja pankkeja kiellettiin neuvomasta asiakasyrityksiään strategisissa pulmissa. Tämä aiheutti sen, että syntynyt markkinarako oli nopeasti tukittu itsenäisten asiantuntijoiden toimesta.

Kuinka liikkeenjohdon konsultoinnilla vaikutetaan

Kun tehtiin tutkimus liikkeenjohdon konsultoinnin toimista ja vaikutuksesta, saatiin hyvinkin mielenkiintoisia tuloksia. Konsultointi liikkeenjohdon apuna sinällään teki niin sanottuja rutiinitoimenpiteitä, eli määritti tarkemmin yrityksen tehtäviä sekä vastuita, kehittivät uusia protokollia hallitsemaan varastoa ja protokollia sekä paransivat kannustimia ja korjasivat erinäisiä epäkohtia. Kun tulokset saatiin, voitiin nähdä, että vertailuyrityksiin verrattuna hyödyt olivat jopa 300 000 dollaria vuositasolla. Tämä on huomattava määrä. Myös yrityksessä tehtyjen virheiden määrä pieneni ja varastojen suuruutta saatiin vähennettyä ja kuitenkin tuotantoa kasvatettua.

Miksi palkata liikkeenjohdon konsultti?

Konsulttifirmat tarjoavat käyttöön kansainvälisesti kokeneita erikoisosaajia. Näiden osaajien avulla voit saada kullanarvoista apua yrityksen toimintojen tehostamiseen sekä ylipäänsä strategian kehittämiseen. Ulkopuolinen näkökulma tuottaa yleensä uusia ideoita ja näkökulmia joita ei sisältäpäin katsottuna kenties pysty havaitsemaan. Konsulttiyrityksillä on hallussaan vahva osaaminen toimialoista joita ne edustavat, usein osaamispohjaa myös kansainvälisesti sekä luonnollisesti myös näyttöä tuloksista. He auttavat yrityksiä ja yritysjohtoa tekemään päätöksiä ja tekevät tämän pohjaten sanomansa markkinanäkemykseen ja syvälliseen markkinatuntemukseen, strategioihin ja operaatioihin.

Kun apuna on asiansa osaava ja tunteva konsulentti, voi yritysjohtokin luottaa siihen, ettei päätökset ja ratkaisut tule tehdyksi pelkästään omalla mutu-tuntumalla. Konsultti avustaa vaikeimmissakin päätöksissä sekä on tukena koko projektin ajan, niin kauan kuin vaaditaan ja on sovittu. Hyvä konsultti tuo firmalle arvoa niin tuotannollisesti kuin tulevaisuuteen katsovana sijoituksenakin.