Finanssiala on laaja määritelmä, joka pitää sisällään monenlaisia aloja ja yrityksiä, joiden tarjoavat palvelut ovat yleensä päällekkäisiä. Finanssiala on tärkeä myös Suomen kansantaloudelle, sillä alaan liittyvät markkinat ovat kansainväliset ja moni alan yritys onkin monikansallinen boost casino.

Finanssialan tuotteet ja palvelut

Pankit ovat yksi alan tärkeimmistä palveluntarjoajista sekä työllistäjistä. Pankkeja on niin kotimaisia talletuspankkeja, investointipankkeja kuin ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeitä ja tytäryhtiöitäkin.

Erilaiset vakuutusyhtiöt kuuluvat myös finanssialaan. Ne jaotellaan työeläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöihin, jotka lain mukaan eivät voi toimia samassa yhtiössä, mutta jotka usein käytännössä toimivat yhtiöryhmänä.

Rahoitusyhtiöitä on monenlaisia ja suurin osa niistä kuuluu pankkikonserneihin. Rahoitusyhtiöt tarjoavat esimerkiksi osamaksukaupan rahoitusta, mutta myös käyttöpääoman rahoitusta. Rahoitusyhtiön tarjoamalle luotolle ei tarvitse vakuuksia, vaan itse rahoitettava kohde riittää vakuudeksi.

Arvopaperimarkkinat tarkoittavat kaupankäyntiä arvopapereilla. Yritys laskevat osakkeita markkinoille rahoittaakseen toimintaansa hankkimalla pääomaa. Sijoittajat käyvät sitten kauppaa näillä arvopapereilla esimerkiksi pörssissä. Pankit sekä erilaiset sijoitusyhtiöt toimivat arvopaperinvälittäjinä.

Sijoitusrahastot taas koostuvat sekä yhteisöjen että yksityishenkilöiden rahoista, joita hoitaa rahastoyhtiö, joka sijoittaa niitä erilaisiin arvopapereihin. Sijoitusrahastot tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa erilaisiin sijoituskohteisiin.

Konsultoinnin eri muodot

Finanssialaan kuuluu olennaisena osana konsultointi. Sijoitusalan palveluita voivat tarjota niin vakuutusalan yhtiö, vedonlyöntivälitykseen erikoistunut yritys kuin kirjanpito- ja tilitoimistokin. Konsultointi tarkoittaa yksinkertaisuudessaan neuvontaa, jossa alaan erikoistuneet asiantuntijat neuvovat asiasta vähemmän tietäviä tahoja, on kyseessä sitten yhtiön johto tai yksittäinen sijoittaja.

Konsulttiyrityksen tehtäväkenttä liikeyrityksessä on monitahoinen ja sen päätavoitteena on yleensä optimoida liiketoiminnan tehokkuutta eri tavoin. Nämä voivat liittyä kirjanpitoon, johtoon, markkinointiin tai veroasioihin. Se pitää sisällään myös rahastoneuvonnan sekä investointikonsultoinnin.

Rahoitusneuvonnassa kehitellään ja vahvistetaan yrityksen rahoitusjärjestelmää, kunhan on ensin analysoitu ja tarkastettu sen työ- valmistus- ja investointitoimet. Strateginen rahoitusneuvonta tarkoittaa strategioiden kehittämistä ja pääoman arvon kasvattamista. Myös sijoitustoimintaan annetaan sijoitusneuvontaa. Usein kyseessä on hyvinkin yksityiskohtainen sijoituspolitiikka, joka toteutetaan valitsemalla sijoitusohjelmia ja kiinnittämällä pääomaa konsultin ammattimaisten suositusten mukaisesti.

Koulutus

Finanssialalle voi tulla monen koulutuksen kautta. Koulutusta tarjoavat niin toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, yliopistot kuin yksityiset koulutuksen järjestäjätkin. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona tai kouluttautua alalle oppisopimuskoulutuksen kautta.

Erilaiset liiketalouden ja kauppatieteiden tutkinnot ovat hyvä pohjakoulutus alalle, mutta myös varsinkin sijoituspalvelualalla käy myös oikeustieteellinen tutkinto, kuin myös muun alan tutkinto. Alalla on myös matemaatikkoja, kansantaloustieteilijöitä sekä teknisen korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Koska ala on kansainvälinen ja muuttuu jatkuvasti, tarvitaan myös jatkokoulutusta. Esimerkiksi FINVA kouluttaa finanssialan toimijoiden henkilöstöä ja se tarjoaa sekä koulutuksia, verkkokursseja että räätälöityjä kursseja halukkaille oppijoille. Koulutukset ovat seminaarityyppisiä, yleensä muutaman päivän mittaisia ja niiden aiheet liikkuvat Vakuuttavasta ja luontevasta esiintymisestä Lääketieteeseen vakuutusalalla.

Kantapään kautta

Kaikkea ei voi kuitenkaan oppia kirjasta lukemalla ja kursseilla kuulemalla. Osa tiedosta on niin sanottua hiljaista tietoa ja osa pitää vain oppia kantapään kautta. Nousevat kansantaloudet kuten vaikkapa Kiina, vetävät puoleensa monia sijoitusalan ihmisiä. Kulttuuri eroaa kuitenkin pohjoismaisesta radikaalisti ja bisneksen teossa täytyy maksaa oppirahat.

Nousevissa talouksissa on paljon mahdollisuuksia yritteliäälle ja esimerkiksi kannattaakin tuoda itseään ja omaa yritystään tunnetuksi yksinkertaisella jalkatyöllä ja isolla pinkalla käyntikortteja. Täytyy kuitenkin varautua kiinalaiseen toimintakulttuuriin, jossa sopimuksiin ei kannata suuresti luottaa. Tämä saattaa olla suomalaiselle outoa, mutta Kiinassa välejä ei kannata katkaista, vaikka tulisikin heitetyksi yrityksestä pellolle, sillä kontaktit pysyvät aina ja samainen yritys saattaa ottaa yhteyttää jälleen puolen vuoden päästä ja pyytää töihin.